Begravelsesopsparing

Elysium begravelsesopsparing

De fleste er godt klar over at en bisættelse eller begravelse er forbundet med omkostninger. Der kan også være større omkostninger hvor den offentlige støtte ikke kan dække.

Derudover er der mange der ikke ønsker at deres efterladte bliver belastet med disse omkostninger og de praktiske omstændigheder der er i forbindelse med et dødsfald.

Begravelsesopsparingen hos Elysium er for dig, der selv ønsker at kunne drage omsorg for udgiften til bisættelse eller begravelse.

På siden her kan du læse meget mere om begravelsesopsparingen.

Hvad er en begravelsesopsparing?

En Elysium begravelsesopsparing er en opsparing for alle, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler nok til rådighed til sin egen bisættelse/begravelse.

Bedemand Haack er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd og tilbyder en godkendt opsparingsordning, hvilket gør det muligt for den enkelte person selv at drage omsorg for udgifterne til sin egen bisættelse/begravelse.

Foreningen Elysium bliver drevet uden kommercielle interesser.

Hvordan laver jeg en opsparing?

Du kan bl.a få udleveret en blanket hos Bedemand Haack. Herefter skal den udfyldes og afleveres tilbage hos os.

Eller du kan også downloade den her : https://elysium.dk/wp-content/uploads/2018/03/indmeldelsesblanket_web_150318mudfyld.pdf.

Du kan printe den ud og aflevere den i en af vores butikker. Du kan også vælge at scanne den ind og sende den til: info@bedemand-haack.dk

Hvor meget kan/skal man indbetale?

Når det første indskud er blevet betalt, er medlemskabet registreret. Dette beløb skal være på min. 500 kr. Efter den første indbetaling får du tilsendt et medlemsbevis. Efterfølgende skal hver indbetaling være på min. 300 kr. Der kan i alt indbetales højst 35.000 kroner.

Har opsparingen indflydelse på min øvrige økonomi? Går det ud over min boligsikring etc?

Nej, en begravelsesopsparing i Elysium bliver lavet på en spærret konto, og kan derfor ikke regnes med i beregning af personlige tillæg og hjælp fra kommunen. Der er derfor heller ikke et skattemæssigt fradrag. Udbetalingen indgår i dødsboet, på linje med andre begravelses tilskud.

Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.

Hvordan bliver opsparingen brugt?

Når et medlem dør bliver kontoens indestående udbetalt, mod en relevant dokumentation til bedemand Haack.

Pengene kan derefter bruges til alt hvad der er relevant i forhold til bisættelsen/begravelsen, som f.eks. gravsten og vedligeholdelse af gravstedet, kaffebord/bespisning af følge og lignende udgifter.

Beløbet kan hverken helt eller delvist udbetales og anvendes til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

Da opsparingen ikke indgår i skattegodkendelsen og bliver holdt udenfor din formueberegning af de offentlige ydelser, kan du ikke opsige den. Pengene må og kan kun bruges til begravelsesomkostninger.

Men man kan dog til hver en tid frit stoppe med at indbetale flere penge, og en eventuel bonus skrivning vil uændret fortsætte.

Hvem er informeret om opsparingen?

Du modtager et medlemsbevis samt en kopi af dette. Derefter er du selv ansvarlig for at få afleveret kopien til de/den nærmeste pårørende, så du sikrer at de kender til opsparingen. I “Min Sidste Vilje” kan man også skrive de oplysninger ned, der er relevante for de efterladte. Her er det en rigtig god idè at skrive ned, hvordan man ønsker sin egen bisættelse/begravelse skal foregå.

Bliver det opsparede beløb forrentet?

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved et eventuelt overskud bliver dette uddelt som en bonus til alle foreningens medlemmer. Dette foregår ved Elysiums regnskabsafslutning medio marts. Administrationen af selve opsparingsordningen bliver varetaget af Brancheforeningen Danske Bedemænd og administration, portoudgifter kontorholdsomkostninger m.v. må kun blive afholdt inden for det afkast, som opsparingsordningerne kan give.

Et evt overskud efter betalingen af administrationen kan helt eller delvist besluttes om det skal overføres til de enkelte konti beregnet i forhold til det indskudte beløbs størrelse. En bonus vil blive noteret på kontoen og fremgå af de fremsendte kontoudtog. En eventuelt bonus er skattefri, og derfor sker der ingen beskatning hos det enkelte medlem.

Hvis der er indbetalt for meget?

Hvis et indestående beløb er større end udgifterne til et medlems bisættelse/begravelse, bliver det overskydende beløb overført til en “overskudskonto”.

En gang om året bliver der udbetalt et beløb til en forening eller organisation med et velgørende eller almennyttigt formål, hvis der såfremt er mere end 10.000 kr på overskudskontoen. På den måde har Elysium støttet bl.a Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med kræft, Danske Veteranhjem, Danske hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen Vi har mistet et barn med flere.

Elysium ønsker at støtte de mindre foreninger, hvor netop et mindre beløb kan gøre en stor forskel.

Hvad betyder Elysium?

Navnet Elysium står for et paradisisk sted for de salige!

Vil du høre mere om Elysium Begravelsesopsparing?

Kontakt os, for at høre mere om begravelsesopsparingen.

Du kan også læse om opsparingen på den selvstændige hjemmeside og få svar på alle dine spørgsmål.