Kirker i Dianalund

Dianalund er en hyggelig stationsby beliggende på Sydvestsjælland. Den ligger i Sorø Kommune. Navnet “Diana” stammer sandsynligvis fra mytologiens romerske jagtgudinde af dette navn. Som så har givet navn til den sjællandske gård “Dianelund”.

I Dianalund og omegn er der 5 tilhørende kirker.

Filadelfia’s Kirke

Kirkevej 1

Filadelfia er en hyggelig kirke fra 1904. Filadelfia er en Landsby og hospitals kirke fra begyndelsen af 1900 tallet. Kirken er tegnet af hospitalet Kolonien Filadelfias grundlægger, Dr. Adolph Sell sammen med hans broder Arkitekt Erik Sell.

Kirken ligger i forbindelse med hospitalet Kolonien Filadelfia i Dianalund By.

Tersløse Kirke

Skellebjergvej 2

Tersløse Kirke som er beliggende i Dianalund på Vestsjælland er en del af Tersløse-Skellebjerg-Niløse Pastorat. Den ligger ca. 10 km. nordvest for Sorø, og den er bygget omkring 1100 tallet. I 1973 blev kirken gennemgribende restaureret.

Alt inventaret blev fornyet og omplaceret på en måde, som ikke findes i andre gamle landsbykirker. Alter og prædikestol blev placeret midt i kirken, sådan at alle har mulighed for at se alter, prædikestol og døbefont og således se, hvad der sker under gudstjenesten og de kirkelige handlinger.

Niløse Kirke

Kongstedvej 19

Niløse kirke består af kor og skib, og hvoraf kun skibets vestlige del stammer fra 1100- tallet, mens resten stammer fra en radikal restaurering i 1847. Tårnet er sengotisk stil.

Våbenhuset der ligger i syd er fra en restaurering i 1865-66. Skibets mure er af rå kløvet kamp i regelmæssige skifter mellem hjørnekvadret. Til alle mur åbningerne er der hovedsagelig kun brugt limsten. Kirken har tidligere hørt under Tersløsegård, som i 1745 blev erhvervet af Ludvig Holberg. Baronens testamentariske gave gjorde, at kirken fra 1754 hørte under Sorø Akademi, indtil den overgik til selveje i 1934.

Skellebjerg Kirke

Tåderupvej 4

Skellebjerg kirke er opført i middelalderen. Den har romansk kor, skib og apsis i kamp
Soklen har over en skråkant og en rundstav af kridt.

Kirken blev overhvælvet i gotisk tid og fik tårn med samtidigt hvælv, samt våbenhus, mest i kamp. Orglet i kirken er et Bruhn orgel med 10 stemmer fra 1964.